น้ำตกเขาชะเมา

 

น้ำตกเขาชะเมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง เพราะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และมีหลายชั้นแต่ละชั้นก็มีความงดงามแตกต่างกันไป อีกทั้งยังเหมาะแก่การมาพักค้างคืนด้วยเพราะมีรีสอร์ทรายล้อมอยู่ตามเส้นทางสู่น้ำตกอยู่เป็นระยะ ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้เนื่องจากน้ำตกเขาชะเมาอยู่ใกล้กับบ้านเพและอยู่ในรอยเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดระยองและจันทบุรี ดังนั้นจึงสามารถที่จะไปขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปเที่ยวเกาะที่บ้านเพหรือเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในจัหวัดจันทบุรีซึ่งมีชายหาดอยู่หลายที่ทีเดียวที่อยู่ใกล้น้ำตกเขาชะเมา

อำเภอเขาชะเมาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแกลง ต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ในปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเขาชะเมา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

25560410 114007 น้ำตกเขาชะเมา

25560410 114014 น้ำตกเขาชะเมา

25560410 114024 น้ำตกเขาชะเมา

25560410 114033 น้ำตกเขาชะเมา

25560410 114039 น้ำตกเขาชะเมา

25560410 114049 น้ำตกเขาชะเมา