เกาะช้าง

เกาะช้าง  เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต มีพื้นที่กว่า 268,125 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตแหลมงอบ จ.ตราด เกาะช้างแบ่งเขตพื้นที่เป็น 8 หมู่บ้าน คือ สลักเพชร สลักคอก เจ้กแบ้ บ้านด่านใหม่ คลองสน คลองพร้าว คลองนนทรี และบ้านบางเบ้า มีสถานที่ราชการ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ตั้งอยู่บนเกาะอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างด้วย นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะช้างยังทำสวนยางพารา และสวนผลไม้อีกด้วย เราสามารถท่องเที่ยวเกาะช้างได้ทุกฤดูกาลเนื่องจากเกาะช้างมีความสมบูรณ์และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่เกาะช้าง

พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่เกาะช้าง

 

บรรยากาศที่เงียบสงบอีกด้านหนึ่งของเกาะช้าง

บรรยากาศที่เงียบสงบอีกด้านหนึ่งของเกาะช้าง

หาดทรายสีขาวสะอาดตาที่เกาะช้าง

หาดทรายสีขาวสะอาดตาที่เกาะช้าง

 

ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา  มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์  ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาสลักเพชร  มีน้ำตก ลำธารหลายสาย มีชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงอยู่มากมาย ตามชายฝั่งตะวันตก เช่น หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ มีรีสอร์ทตั้งอยู่เรียงรายริมหาดมากมาย  ราคาตั้งแต่หลังละหลักร้อยจนถึง 5,000 บาท ขึ้นไป นอกจากนี้บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยังมีเกาะเล็กๆ รายล้อมอยู่มากมาย ได้แก่  เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะหมาก เกาะขาม เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะคลุ้ม เกาะกระ เการัง  เกาะกระดาด  ฯลฯ การท่องเที่ยวบนเกาะช้างและเกาะที่อยู่รอบๆส่วนใหญ่จะเป็นแพคเก็จทัวร์ นอกจากแพ็คเก็จการเล่นน้ำทะเลและเที่ยวเกาะแล้วยังมีทัวร์รูปแบบต่างๆให้เลือกมากมาย เช่น ขี่ช้างท่องไพร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ล่องเรือ ตกปลา ไดหมึก หรือพักโฮมสเตย์กับหมู่บ้านชาวประมง

ความสวยงามของเกาะรอบๆเกาะช้าง

ความสวยงามของเกาะรอบๆเกาะช้าง

บรรยากาศเงียบสงบของเกาะรอบๆเกาะช้าง

บรรยากาศเงียบสงบของเกาะรอบๆเกาะช้าง

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

จากตังเมืองจังหวัดตราดไปที่ทำการอุทยานฯ (แหลมงอบ)  เราสามารถโดยสารรถประจำทางได้  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที แล้วต่อเรือโดยสารจากท่าเรือแหลมงอบไปที่เกาะช้าง

เรือโดยสารจากท่าเรือแหลมงอบ

เราสามารถเดินทางไปยังเกาะช้างโดยเรือโดยสารประจำทาง หรือเรือยนต์จ้างเหมาที่อำเภอแหลมงอบ ซึ่งมีท่าเรือทั้งหมด 3 ท่า คือ
                   ท่าเทียบเรือแหลมงอบ – เกาะช้าง (บ้านธารมะยม)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
                   ท่าเทียบเรือแหลมงอบ – เกาะช้าง (บ้านอ่าวสับปะรด)
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที ค่าบริการสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมคนขับเสียค่าใช้จ่ายคันละ 150 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวราคาคนละ 60 บาท  มีเรือออกทุกๆ 30 นาที เที่ยวไปตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. เที่ยวกลับเวลา 07.00 – 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3959 7143, 0 3959 7434, 0 3952 1661
                   ท่าเทียบเรือแหลมงอบ – เกาะช้าง (บริเวณบ้านด่านเก่า)
อยู่ห่างลงมาทางใต้จากท่าเรือแหลมงอบประมาณ 500 เมตร   ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที อัตราค่าโดยสารไปกลับราคาคนละ 120 บาท รถยนต์ 4 ล้อ ไปกลับฟรี  มีเรือออกเที่ยวไปตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. เที่ยวกลับเวลา 06.00 – 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 3953 8196