เกาะภูเก็ต

เกาะภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย จึงมีลักษณะต่างจากจังหวัดอื่นอย่างสิ้นเชิง ภูเก็ตถือเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดจังหวัดพังงา ทิศตะวันออกติดจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก การเดินทางไปภูเก็ตสามารถเดินทางโดยทางเรือหรือสามารถเดินทางโดยรถยนต์ผ่านทางจังหวัดพังงา โดยข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร เพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัด ส่วนทางอากาศจะมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างสามารถดูได้ที่  เที่ยวภูเก็ต

 

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ภูเก็ต

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ภูเก็ต

 

 

จุดชมวิวสามอ่าวที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ต

จุดชมวิวสามอ่าวที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ต