เที่ยวนครสวรรค์

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่

วัดเกยไชยเหนือ วัดเกรียงไกรกลาง วัดคีรีวงศ์ วัดจอมคีรีนาคพรต วัดจุ้นเสน
วัดนครสวรรค์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดวรนาถบรรพต บึงบอระเพ็ด แก่งนกยูง
เขาหน่อ-เขาแก้ว ปากน้ำโพ เมืองโบราณจันเสน อุทยานสวรรค์

 

ประสบการณ์ท่องเที่ยว