เที่ยวนราธิวาส

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสได้แก่

วัดเขากง วัดชลธาราสิงเห น้ำตกฉัตรวาริน น้ำตกชีโป น้ำตกบาเละ
น้ำตกปาโจ น้ำตกโบ๊ะแลแต น้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา วนอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี หาดกูบู-บ้านคลองตัน หาดนราทัศน์ หาดบางสาย เกาะยาว
อ่าวมะนาว เขาบือซา น้ำพุเสด็จ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระพุทธอุทยานเขากง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

 

ประสบการณ์ท่องเที่ยว