เที่ยวศรีสะเกษ

 

เที่ยวศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว วัดมหาพุทธาราม น้ำตกขุนศรี น้ำตกตานี
น้ำตกภูละออ น้ำตกวังใหญ่ น้ำตกลำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทโตนตวล
ปราสาทห้วยทับทัน ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ผามออีแดง พระธาตุเรืองรอง
พระพุทธบาทภูสิงห์ สระดราว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ประสบการณ์ท่องเที่ยว