เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

 

เที่ยวกรุงเบิร์น

เบิร์น เป็นเมืองหลวงของสวิสเซอร์แลนด์ เ็ป็นเมืองใหญ่อีกเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ การสัญจรพลุกพล่านพอสมควรค่ะ และมีรถรางวิ่ง ตลอด มากรุงเบิร์น ส่วนใหญ่ก็เดินเที่ยวรอบเมืองค่ะ ซึ่งตึกรามบ้านช่อง ยังคงความสวยงามมาก  มีถนนสายหลัก ซึ่งเป็นเส้นทางของ การเงิน การธนาคารต่างๆ มากมาย รวมถึงร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซึ่งพร้อมใจกันลดราคาสินค้าในช่วงนี้ค่ะ อย่างที่กล่าวในตอนแรกๆ จะมี christmas market ทั่วทุกเมืองในยุโรป ที่ เบิร์น ก็มีเช่นกัน  เมื่อผ่านร้านรวง ต่างๆ จนเกือบสุดถนน ก็จะพบ บ่อหมี ค่ะ ที่ปลายถนน ซึ่งหมีนั้นก็เป็นสัญญลักณ์ของเมืองเบิร์นค่ะ

DSC00899 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

นั่งรถบัสออกจากที่พัก

DSC00907 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

ขณะลงเขา เพื่อไปต่อรถไฟ

DSC00925 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

มาถึงสถานีรถไฟที่กรุงเบิร์น

DSC00923 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

รถรางรอบเมือง

DSC00929 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

DSC00935 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

DSC00939 200x300 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

ตลอดถนนสายหลัก จะมีน้ำพุเป็นระยะๆ

DSC00934 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

เล่นหมากรุกกลางเมือง

DSC00950 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

DSC00956 300x200 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่7

บ่อหมี