เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

 

ค่าเข้าชมคนละ 20 ลีลา หรือประมาณ 400 บาท  โดยวิหารนี้ เป็นสมบัติอันล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งของนครอิสตันบูล คนทั่วไปเรียก ฮาเกีย โซเฟีย หรือวิหารเซนค์โซเฟีย (Saint Sophia) แต่คนตุรกีก็เรียกที่นี่กันว่า อยา โซเฟีย (Aya Sofya) ตั้งประชันความสวยกับมัสยิดสุลต่านอาห์เมต ในสายตานักท่องโลก ที่นี่คือเพชรเม็ดงามที่ประดับนครอิสตันบูลเลยก็ว่าได้

อดีตวิหารแห่งนี้ถูกยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และความโดดเด่นยังไม่เสื่อมลงง่ายๆ โบสถ์แห่งนี้สร้างตั้งแต่สมัยกษัตริย์ คอนสแตนติน ในช่วงศตวรรษที่ 6 แต่ถูกทำลายลงตอนเกิดจราจล ในสมัยกษัตริย์จัสติเนียน แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ ได้มีบัญชาให้บูรณะโบสถ์หลังเดิม ใช้เวลาเกือบ 6 ปีจนกลายเป้นโบสถ์หลังงาม เซนต์โซเฟียเป็นโบสถ์มา 900 กว่าปี จนถึงช่วงปลายสมัยไบแซนไทน์ เซนต์โซเฟียได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงสงครามครูเสด พวกกองทัพเติร์กเข้าครอบครอง จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นสุเหร่านานเกือบ 450 ปี หลังการสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐตุรกี จึงเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ได้ 70 กว่าปีมานี่เอง

DSC092381 300x200 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

จากมัสยัดสุลต่านอาห์เมต ไม่ไกลนักจะเป็น วิหารเซนต์โซเฟีย

DSC09236 300x200 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

วิหารเซนต์โซเฟียบริเวณด้านนอก

DSC09240 300x200 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

หลังจากซื้อตั๋วผ่านประตูเข้ามาก่อนถึงตัวอาคารก็จะพบแผ่นป้ายเล่าประวัติความเป็นมาของวิหารแห่งนี้

DSC09242 300x200 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

ทางเข้าสู่ภายในตัววิหาร

DSC09250 200x300 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

เมื่อผ่านประตูมาก็จะพบทางเดินยาวก่อนเข้าสู่ประตูชั้นใน

DSC09244 200x300 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

ภายในวิหารการตกแต่งตระการตาทีเดียว

DSC09266 300x200 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

DSC09249 200x300 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

DSC09251 200x300 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

ทางขึ้นบริเวณชั้นสองของวิหาร

DSC09252 200x300 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

DSC09255 300x200 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

ชั้นสองจะเป็นแกลลอรี่

DSC09261 200x300 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

DSC09258 200x300 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)

DSC09269 300x200 เที่ยวอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia)