เที่ยวอิสตันบูล อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน (Yerabatan Saray)

 

 

ค่าเข้าชมคนละ 10 ลีลา ประมาณ 200 บาท

แม้อิสตันบูลมีอุโมงค์เก็บน้ำนับร้อยแห่ง แต่เยเรบาทันเป็นอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุด อายุประมาณ 1500 ปี สมียนั้นสร้างเอาไว้เก็บน้ำเผื่อไว้ใช้ในยามสงคราม หรือเอาไว้ยามเกิดภัยแล้ง โดยทำเป็นท่อส่งน้ำลำเลียงมาจากชานเมือง

จากนั้นได้รับการปรับปรุงขยายใหญ่ขึ้น จนมีขนาดยาวเกือบ 140 เมตร กว้างประมาณ 65 เมตร มีเสาหินอ่อนค้ำยัน 336 ต้น สูงต้นละ 9 เมตร ตั้งเรียงกันเป็นแถว 12 แถว บรรจุน้ำได้เกือบ 90000 ลูกบาศน์เมตร

ในบรรดาเสา 300 กว่าต้น ที่อยู่ภายในอุโมงค์แห่งนี้ มีเสาพิเศษอยู่ 2-3 ต้น จุดแรกที่นักท่องเที่ยวถามหาคือเสาหยดน้ำตา นอกจากนี้ก็เป็นฐานเสาหิน แกะสลักรูปศรีษะนางเมดูซ๋า 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นนางเมดูซ่า วางกลับหัว อีกชิ้นหนึ่งเป็นหัววางตะแคงอยู่ ว่ากันว่าตามความเชื่อดั้งเดิม ใครที่สบตานางเมดูซ่า ก็จะกลายเป็นหินทันที

ที่จริงอุโมงค์แห่งนี้ถูกทิ้งไปนานมาก กระทั่งกลางศตวรรษที่ 16 มีชาวต่างชาติตามชาวบ้านไปหาปลา บริเวณนั้น จึงพบอุโมงค์นี้เข้าโดยบังเอิญ หลังจากนั้นในช่วงจักรวรรดิออตโตมัน จึงพึ่งพิงน้ำจากอุโมงค์อย่างเป็นทางการ และมีการทำความสะอาดและบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1985 และเปิดให้ชมเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1987

DSC09391 300x200 เที่ยวอิสตันบูล อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน (Yerabatan Saray)

เมื่อซื้อตั๋วเข้าชมเรียบร้อยแล้ว ก็เดินบันไดลงมายังอุโมงค์ใต้ดิน เริ่มเห็นเสาที่มีการก่อสร้างงดงามแปลกตาเรียงราย

DSC09392 300x200 เที่ยวอิสตันบูล อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน (Yerabatan Saray)

ยังมีน้ำอยู่ในอุโมงค์ ซึ่งส่งลำเลียงมาจากชานเมือง

DSC09398 300x200 เที่ยวอิสตันบูล อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน (Yerabatan Saray)

DSC09399 200x300 เที่ยวอิสตันบูล อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน (Yerabatan Saray)

เสาหยดน้ำ เป็นเสา1 ใน 3 ที่มีความสำคัญ

DSC09400 300x200 เที่ยวอิสตันบูล อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน (Yerabatan Saray)

เสาที่มีรูปศรีษะของนางเมดูซ่าด้านข้าง

DSC09403 200x300 เที่ยวอิสตันบูล อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน (Yerabatan Saray)

เสาที่มีรูปนางเมดูซ่ากลับหัว

DSC09408 300x200 เที่ยวอิสตันบูล อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน (Yerabatan Saray)

สิ่งก่อสร้างเหล่านี้นับว่าเป็น หลักฐานชิ้นสำคัญถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต ของประเทศตุรกีทีเดียว