เทศกาลและงานประเพณีภาคตะวันตก

เทศกาลและงานประเพณีภาคตะวันตก เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดกาญจนบุรี งานประเพณีสงกรานต์ไทย-รามัญ จัดทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดวังก์วิเวการาม และวัดอื่นๆในอ.สังขละบุรี งานวันชาวเรือชาวแพ จัดช่วงเดือนกันยายน บริเวณถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี จัดช่วงเดือนตุลาคม บริเวณศูนย์แสดงสินค้าอัญมณี เทศบาลตำบลบ่อพลอย งานวันอาบน้ำแร่แช่น้ำตก ประมาณเดือนพฤศจิกายน บริเวณน้ำพุร้อนหินตาด อ.ทองผาภูมิ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม บริวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง งานสัมผัสอากาศเย็น เด่นในตำนานเหมืองแร่ที่ปิล็อก ช่วงเดือนธันวาคม เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตาก งานตากสินมหาราชานุสรณ์และนกาชาด 28 ธันวาคม – 3 มกราคม วันเที่ยวถ้ำแม่อุสุ เดือนเมษายน งานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ปลายเดือนสิงหาคม ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ประมาณเดือนสิงหาคม หรือ เดือนกันยายน วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ริมแม่น้ำปิง อ.เมือง เทศกาลเปิดฤดูท่องเที่ยวอุ้มผาง ประมาณต้นเดือนธันวาคม เทศกาลส่งตะวันที่แม่เมย จัดวันที่ 31 ธันวาคม เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน [...]