เทศกาลและงานประเพณีภาคอีสาน

เทศกาลและงานประเพณีภาคอีสาน เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาด จัดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หน้าศาลากลาง งานบุญคูณลาน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ อ.ยางตลาด – งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งใหม่ จัดวันที่ 12 สิงหาคม ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดขอนแก่น งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว   เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น จัดวันวิสาขบูชา ประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท จัดวันออกพรรษา บริเณวัดพระบาทภูพานคำ งานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน จัดวันออกพรรษา ณ บึงแก่นนคร งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดปลายเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดชัยภูมิ งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด จังหวัดชัยภูมิ จัดช่วงวันที่ 12-20 มกราคม บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล และหน้าศาลากลาง งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร จัดประมาณเดือนมีนาคม บริเวณวัดเจดีย์ อ.คอนสาร [...]