เทศกาลและงานประเพณีภาคเหนือ

เทศกาลและงานประเพณีภาคเหนือ เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดเชียงราย งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง ประมาณเดือนมีนาคม วัดพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง อ.แม่สาย ประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า ปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน บ้านอาข่าพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง งานมหาบุญ-จุลกฐิน เดือนตุลาคม วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน งานวัฒนธรรมชาวดอย “ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ” เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปลายเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม บริเวณสวนไม้งาม ริมน้ำกก เทศกาลชิมชา กาแฟ วาวี(อันซีนดอยช้าง) ปลานเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดเชียงใหม่ งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตกรรมสันกำแพง เดือนมกราคม มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เดือนกุมภาพันธ์ งานป่าเวณีปีใหม่เมือง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ วันวิสาขบูชา จุลกฐิน หรือ กฐินแล่น จัดช่วงหลังออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม งานประเพณียี่เป็ง ช่วงวันลอยกระทง ประเพณีตานหลัวพระเจ้า เดือนธันวาคม วัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม งานชมสวนราชพฤกษ์ เดือนธันวาคม-มกราคม สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ อ.เมือง เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดน่าน ประเพณีขึ้นบ่อน้ำทิพย์ วันมาฆบูชา วนอุทยานถ้ำผาตูบ [...]