เทศกาลและงานประเพณีภาคใต้

เทศกาลและงานประเพณีภาคใต้ เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดกระบี่ เทศกาลลานตา ลันตา จัดเป็นประจำทุกปีที่ ชุมชนเก่าเกาะลันตา บ้านลังกาอู้ อ.เกาะลันตา ในช่วงเดือน มีนาคม งานปีนผานานาชาติ เดือนเมษายน หาดต้นไทร หาดไร่เลย์ และเกาะปอดะ ประเพณีลอยเรือชาวเล ประมาณเดือน พฤษภาคมและเดือนตุลาคม ระหว่างวันขึ้น 13-15 ค่ำ อ.เกาะลันตา ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ จัดเป็นประจำทุกปี วันแรม 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ประมาณเดือนกันยายน ณ วัดแก้วโกวราราม พระอารามหลวง อ.เมือง ประเพณีถือศีลกินเจ จัดขึ้นประมาณปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จัดเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤศจิกายน สวนสาธารณะธารา ริมเขื่อนแม่น้ำกระบี่ อ.เมือง เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดชุมพร เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานโลกทะเลชุมพร จัดประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ที่หาดทรายรี งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน จัดประมาณเดือนตุลาคม เทศบาลเมืองหลังสวน เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพแห่งประเทศไทย ช่วงเดือนตุลาคม [...]