น้ำตกกระทิง จันทบุรี

น้ำตกกระทิง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี และเป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก อ่านต่อ …