ตลาดน้ำอัมพวา

เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันมาช้านานของนักท่องเที่ยว อ่านต่อ …