เที่ยวภาคเหนือ ตอนที่ 1 สัมผัสไอหนาวที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก เนื่องจากมีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์  อ่านต่อ …