ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ทะเลสาบสีเงินที่ชลบุรี

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ทะเลสาบสีเงิน (Silver Lake) ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ทะเลสาบสีเงิน (Silver Lake) อยู่ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ …