เที่ยวทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

มาเดลลีทั้งที ต้องมีโอกาสไปเที่ยวทัชมาฮาล สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอินเดีย โดยทัชมาฮาลนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยสร้างด้วยหินอ่อน ซึ่งนำมจากไกลจากเมืองอักรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาลเกือบ 70 กิโลเมตร โดยอายุของทัชมาฮาลจนถึงปัจจุบันประมาณ 450 ปี โดยใช้เวลาสร้างถึง 22 ปีทีเดียว โดยผู้ให้สร้างคือ พระเจ้าซาร์จาฮาล โปรดให้สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของชายาองค์ที่สามที่มีนามว่า มุมตัส เมืองอักราอยู่ห่างจากเดลลีประมาณ 250 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ออกเดินทางจากโรงแรมแต่เช้า ประมาณ 6.30 น มาถึงอักราประมาณ 10.30 น แวะรับไกด์ท้องถิ่น ก่อนมาจอดรถเพื่อนั่งรถไฟฟ้าเข้าไป ประมาณ 1 กิโล โดยซื้อบัตรค่าเข้าชมประมาณ 750 รูปี ไกด์ท้องถิ่นนำเยี่ยมชมพร้อมเล่าประวัติ ประตูทางเข้าทัชมาฮาลด้านทิศตะวันออก สำหรับชายาองค์แรก โดยมีประตูทางเข้า 3 ประตู โดยประตูทางเข้าของมุมตัส ชายาองค์ที่สาม หันหน้าเข้าหาทัชมาฮาล ทัชมาฮาล ไม่ว่าจะมองทางมุมใด ตัวอาคารจะมีความสมมาตรในทุกมุม ตัวอาคารทัชมาฮาลจะมองเห็นเป็นสีขาวในยามเช้า แต่พอสายจะเห็นเป็นสีขาวนวล [...]