เที่ยวทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

มาเดลลีทั้งที ต้องมีโอกาสไปเที่ยวทัชมาฮาล สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอินเดีย โดยทัชมาฮาลนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อ่านต่อ …