Warning: include_once(/home/thaitr15/domains/thaitravelfood.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thaitr15/domains/thaitravelfood.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening '/home/thaitr15/domains/thaitravelfood.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/thaitr15/domains/thaitravelfood.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 14
ท่องเที่ยวตราด
 

ท่องเที่ยวตราด

เกาะกูด

เกาะกูด

เกาะกูด จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของท้องทะเลภาคตะวันออก จนถึงกับได้ชื่อว่าเป็น อันดามันแห่งภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นเกาะที่มีความสวยงามทั้งลักษณะทางภูมิประเทศ น้ำทะเลที่ใสราวกับกระจก และหมู่เกาะใหญ่น้อยรอบๆที่มีความสวยงามและยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ สมัยก่อนเกาะกูดจะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากเพราะมีความเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัว แต่ปัจจุบันเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะชื่อเสียงในความสวยงามของหมู่เกาะเหล่านี้ เกาะกูดเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 105 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 65,625 ไร่ ความยาวของเกาะ 25 กิโลเมตร ความกว้าง 12 กิโลเมตร เกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ เกาะกูดเริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อองเชียงสือ เจ้าเมืองญวนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ หนีออกจากกรุงเทพมหานครมาลงเรือที่เกาะสีชัง จากนั้นแล่นเรือชักใบในอ่าวไทยมา 7 วันจึงถึงเกาะกูดที่ไม่มีคนอยู่เลย ชนพื้นถิ่นดั้งเดิมของเกาะกูดส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่อพยพมาจากเมืองปัจจันตคีรีเขตร์ (เกาะกง) ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 มีหมู่บ้านคลองมาดเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุด ลักษณะภูมิประเทศของเกาะกูดเป็นภูเขาและที่ราบสันเขา เกาะกูดมีน้ำตกที่ขึ้นชื่อคือ น้ำตกคลองเจ้า ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ นับตั้งแต่อ่าวยายกี๋ หาดคลองเจ้า หาดอ่าวเบ้า หาดคลองหิน อ่าวพร้าว จนสุดปลายแหลมเทียน ล้วนแต่เป็นหาดที่มีทรายสวยงามน้ำทะเลใส ประกอบกับธรรมชาติสงบเงียบ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวริมหาด นอกจากนี้บนเกาะกูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแนวปะการังหลากชนิด รวมทั้งเกาะแรดและเกาะไม้ชี้ซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะกูด อำเภอเกาะกูดประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยรวม 24 [...]

เกาะช้าง

เกาะช้าง

เกาะช้าง  เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต มีพื้นที่กว่า 268,125 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตแหลมงอบ จ.ตราด เกาะช้างแบ่งเขตพื้นที่เป็น 8 หมู่บ้าน คือ สลักเพชร สลักคอก เจ้กแบ้ บ้านด่านใหม่ คลองสน คลองพร้าว คลองนนทรี และบ้านบางเบ้า มีสถานที่ราชการ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ตั้งอยู่บนเกาะอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างด้วย นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะช้างยังทำสวนยางพารา และสวนผลไม้อีกด้วย เราสามารถท่องเที่ยวเกาะช้างได้ทุกฤดูกาลเนื่องจากเกาะช้างมีความสมบูรณ์และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา  มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์  ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาสลักเพชร  มีน้ำตก ลำธารหลายสาย มีชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงอยู่มากมาย ตามชายฝั่งตะวันตก เช่น หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ มีรีสอร์ทตั้งอยู่เรียงรายริมหาดมากมาย  ราคาตั้งแต่หลังละหลักร้อยจนถึง 5,000 บาท ขึ้นไป นอกจากนี้บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยังมีเกาะเล็กๆ รายล้อมอยู่มากมาย ได้แก่  เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย [...]