งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม จะจัดขึ้น ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกปีในช่วงตรุษจีนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้มีการรักษาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดให้แพร่หลาย ในงานจะมีการออกร้าน อ่านต่อ …