น้ำตกเขาสอยดาว จันทบุรี

น้ำตกเขาสอยดาว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงมีความป็นธรรมชาติอยู่มาก เนื่องจากมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,556 เมตรและมีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ โดยมียอดเขาสูง 2 ยอด คือ ยอดสอยดาวเหนือและสอยดาวใต้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของธารน้ำหลายสาย ไหลตกลงมาเป็นน้ำตกเขาสอยดาวขนาดใหญ่ ท่ามกลางป่าลึกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสูงมาก และด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์นี่เองจึงทำให้บริเวณธารน้ำตกมีผีเสื้อจำนวนมากมายอาศัยอยู่ จึงเหมาะสำหรับการดูผีเสื้อและศึกษาพรรณไม้ น้ำตกเขาสอยดาว อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 4 กิโลเมตร มี 16 ชั้น การเข้าชมน้ำตกเขาสอยดาวนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเข้าไปชม โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นผู้นำทางเข้าไป ตลอดเส้นทางการเดินชมน้ำตกนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสถึงความงามตามธรรมชาติของผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ นอกจากนี้ในเส้นทางการเดินบางช่วงยังมีความตื่นเต้นท้าทายนักท่องเที่ยวอีกด้วย เช่น ชั้นน้ำตกที่ต้องปีนผาไปตามรากไทรสูงราว 20 เมตร กระทั่งถึงน้ำตกชั้นบนสุด ซึ่งมีขนาดสูงใหญ่สวยงามมาก บริเวณน้ำตกมีบ้านพักรับรองบริการนักท่องเที่ยว