ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊เต่า

ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊เต่า ร้านนี้หาไม่ยากครับเดินเข้าถนนผดุงด้าว (ซอยเท็กซัส) อล้วแวะเข้าตรอกไทรก็จะเจอกับแผงขายก๋วยเตี๋ยวหลอดของเจ็เต่า อ่านต่อ …