พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนน่าจะให้ความสนใจมากๆเพราะ นอกจากจะได้ช่วยอนุรักษ์สมบัติของชาติแล้ว อ่านต่อ …