EDO เอโดะร้านอาหารญี่ปุ่นระดับคุณภาพ

วันก่อนได้ไปทานอาหารกับน้องที่ร้าน EDO (เอโดะ) ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับคุณภาพที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่วุ่นวายมาทั้งวัน อ่านต่อ …