ระยอง ท่องเที้ยว

อ่าววงเดือน

อ่าววงเดือน

อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองของเกาะเสม็ด รองจากหาดทรายแก้ว เนื่องจากอ่าวมีลักษณะโค้งเว้าเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งดวง อ่านต่อ …

อ่าวหวาย

อ่าวหวาย

อ่าวหวาย เกาะเสม็ด เป็นอีกอ่าวหนึ่งที่มีความสวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก อ่าวหวายมีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดและมีต้นเทียนยาวตลอดแนวเหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง อ่านต่อ …