นายเหลา ราดหน้ายอดผักตลาดนางลิ้นจี่

นายเหลา ราดหน้ายอดผักตลาดนางลิ้นจี่ เป็นร้านราดหน้าที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี โดยสาขาแรกตั้งอยู่ที่ตลาดนางลิ้นจี่ อ่านต่อ …