สวนเสือศรีราชา

เสือโคร่งในปัจจุบันนั้นมีจำนวนลดลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ห่วงโซ่อาหาร และภัยจากมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ทางผู้ก่อตั้งซึ่งชอบทำปศุสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้มีแนวคิดที่จะเพาะเลี้ยงเสือและอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่งและเริ่มทำการเพาะเลี้ยงเสือพันธุ์เบงกอล ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย จึงสามารถอาศัยในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้ รูปแม่เสือเลี้ยงลูกหมู เนื่องจากเสือโคร่งพบมากในทวีปเอเชีย จึงถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทวีปเอเชียก็ว่าได้ โดยเฉพาะเสือโคร่งพันธุ์เบงกอลที่มีขนาดใหญ่ สีเข้มลวดลายบนตัวสวยงาม สวนเสือศรีราชาได้เสือพันธุ์เบงกอลนี้จากสวนสัตว์เชียงใหม่ 2 คู่ ได้จากสวนสามพรานอีก 2 คู่ และได้ทำการเพาะพันธุ์จนปัจจุบันมีเสือโคร่งในสวนเสือศรีราชากว่า 400 ตัว ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สวนเสือศรีราชาได้เปิดให้บริการตั้งแต่ 23 เมษายน พศ.2540 บนพื้นที่ 250 ไร่ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวขึ้นมา โดยมีการพัฒนากิจกรรมด้านการแสดงของสัตว์ เช่น เสือ จรเข้ ช้าง หมู เป็นต้น และยังได้มีการเพิ่มต้นไม้ดอกไม้ให้ดูร่มรื่นเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดพักผ่อนอีกด้วย