อ่าวหวาย

อ่าวหวาย เกาะเสม็ด เป็นอีกอ่าวหนึ่งที่มีความสวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก อ่าวหวายมีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดและมีต้นเทียนยาวตลอดแนวเหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง อ่านต่อ …