เกาะช้าง

เกาะช้าง

เกาะช้าง

เกาะช้าง  เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต มีพื้นที่กว่า อ่านต่อ …

เที่ยวเกาะช้าง ตอนที่ 3

เที่ยวเกาะช้าง ตอนที่ 3

วันที่ 3 ของการเดินทางสูเกาะช้าง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งน้ำตกและทะเลและหมู่เกาะใหญ่น้อย หลังจากวันที่ อ่านต่อ …

เที่ยวเกาะช้าง ตอนที่ 2

เที่ยวเกาะช้าง ตอนที่ 2

  หลังจากที่ได้นอนเต็มอิ่ม เพราะหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจากาารเดินทาง วันนี้จึงจะได้ออกไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่่มีชื่อเสียงของเกาะช้างคือการล่องเรือเพื่อชมบรรยากาศรอบๆหมู่เกาะช้าง อ่านต่อ …

เที่ยวเกาะช้าง ตอนที่1

เที่ยวเกาะช้าง ตอนที่1

เที่ยวเกาะช้าง เกาะช้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดที่คนไทยและชาวต่างชาตินิยมไปท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุด อ่านต่อ …