เกาะมันใน ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดระยอง

เกาะมันใน จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในหมู่เกาะมัน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เกาะคือ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอกซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุด แต่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของหมู่เกาะในทะเลระยองคือรองจาก เกาะเสม็ด มีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่ มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น อ่าวหน้าบ้าน ที่มีปะการังที่สวยงามมาก อ่าวโกงกางที่มีผืนทรายราบเรียบดูสะอาดตา ชายหาดด้านใต้ของ เกาะมันใน เป็นบริเวณหวงห้ามเพื่อใช้สำหรับให้ แม่พันธุ์เต่าทะเลขึ้นไปวางไข่ โดยได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ไว้ให้เต่าทะเลได้ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ โดยสร้างคอกเป็นคอนกรีตและล้อมคอกเป็นรูปตัวยูยื่นออกไปในทะเล บริเวณหาดด้านฝั่งตะวันตกของเกาะจะมีท่าเรือคอนกรีตขนาดใหญ่ ส่วนหาดด้านตะวันออกจะเป็นที่ตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เต่าทะเล เป็นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีพันธุ์เต่าตนุ และเต่ากระ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกาะมันในจะมีแนวปะการังน้ำตื้นกระจายอยู่ทั่วไปรอบๆเกาะ น้ำทะเลที่นี่ใสสะอาดสามารถดำน้ำดูปะการังจากชายฝั่งได้ ปะการังสีสดสวยไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามัน เกาะมันใน สามารถท่องเที่ยวในเวลากลางวันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน ดังนั้นจึงควรหาที่พักให้พร้อมและวางแผนการเดินทางให้ดี เกาะมันใน อยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์เพียง 5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) และอยู่ห่างจากปากน้ำประแสร์ประมาณ 9.8 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ [...]