เกาะสีชัง

เกาะสีชัง  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากฝั่งศรีราชา ประมาณ 12 กิโลเมตร  เป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 3 ชั่วโมง เกาะสีชัง เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวมากเนื่องจากมีบรรยากาศแบบสบายๆ ซึ่งเราสามารถที่จะท่องเที่ยวในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้ ผู้คนส่วนใหญ่บนเกาะสีชังจะอาศัยอยู่ทาง ด้านตะวันออกของเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือเทววงศ์ (ท่าล่าง)  เมื่อลงจากเรือแล้วเราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆต่อด้วยด้วยรถสามล้อเครื่องหรือ “สกายแล็ป” (รถที่คล้ายรถตุ๊ก ๆ แต่มีขนาดกว้าง และยาวกว่า)  เกาะสีชังขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพก็งดงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวเกาะสีชัง พระจุฑาธุชราชฐาน (ท่าวัง) ในอดีตมีพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือรัชกาลที่ 4 ,รัชกาลที่ 5 , รัชกาลที่ 6 เสด็จมาประพาสพักผ่อนที่เกาะสีชังนี้ โดยเฉพาะรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชฐานบนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน พร้อมพระราชทานนามว่า “พระจุฑาธุชราชฐาน” ตามพระนามของพระราชโอรสที่ประสูติบนเกาะแห่งนี้   ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ และมณฑปรอยพระพุทธบาท เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังและชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือมาก มีลักษณะเป็นถ้ำซึ่งถูกดัดแปลงเป็นศาสนสถานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทย ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ ถ้ามองจากบริเวณศาลจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้อย่างชัดเจน ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีคนมากมายมากราบไหว้ด้วยความศรัทธา มณฑปรอยพระพุทธบาท รัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนยอดเขาที่อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ [...]