สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอมา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากในด้านการท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สงวนพันธุ์สัตว์ และเป็นการสร้างความสมดุลของระบบทางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ทางด้านการศึกษา วิจัย ค้นคว้า สำหรับเด็กๆหรือบุคคลทั่วไป นอกจากนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วย ท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวและกลับภายในวันเดียว สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเขียว ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีราชาประมาณ 25 กม. เป็นป่าแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรีและเป็นสวนสัตว์ที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลกกว่า 5000 ไร่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 การพัฒนาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีแนวความคิดคือ ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมขึ้นใหม่และจัดสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยของสัตว์ โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีสัตว์ต่างๆให้ชมมากกว่า 300 ชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างใกล้ชิดและมีการนำชมสัตว์ในเวลากลางคืนอีกด้วย ชมสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด พร้อมไนต์ซาฟารี ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว – เปิดเวลา 08.00 – 18.00 น. – ค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 70 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างชาติ 300 [...]