งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม จะจัดขึ้น ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกปีในช่วงตรุษจีนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้มีการรักษาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดให้แพร่หลาย ในงานจะมีการออกร้าน และจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆของหน่วยงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ปศุสัตว์และประมง จำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ ผลไม้ พันธุ์ไม้ อาหารต่างๆ สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองคุณภาพดีราคาถูก สาธิตการทำหัตถกรรมพื้นบ้าน งานฝีมือ การทำอาหาร การสาธิตการเผาข้าวหลาม และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์ชิมผลไม้ การแสดงวัฒนธรรมของโรงเรียนและศูนย์วัฒนธรรมจากอำเภอ ศูนย์อาหารหลากหลายชนิดที่ได้คุณภาพมาตรฐาน อาหารจากร้านดัง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีโต๊ะจีนที่เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมในราคาสุดพิเศษไว้บริการอีกด้วย