เที่ยวภาคกลาง

งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม จะจัดขึ้น ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกปีในช่วงตรุษจีนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้มีการรักษาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดให้แพร่หลาย ในงานจะมีการออกร้าน อ่านต่อ …

เมืองโบราณ ย้อนรอยอารยธรรมสยามประเทศ

เมืองโบราณ ย้อนรอยอารยธรรมสยามประเทศ

เมืองโบราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นการรวบรวมเอาอารยธรรมต่างๆของของประเทศไทยสมัยก่อนให้เราได้ดูกัน อ่านต่อ …

ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากได้ผสมผสานความเป็นไทยกับอารยธรรมต่างๆได้อย่างลงตัว อ่านต่อ …