เที่ยวอินเดีย

เที่ยวทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เที่ยวทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

มาเดลลีทั้งที ต้องมีโอกาสไปเที่ยวทัชมาฮาล สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอินเดีย โดยทัชมาฮาลนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อ่านต่อ …

เที่ยวอินเดีย กรุงเดลลี ย่ำแดนภารตะ ตอนที่ 2 ชอปปิ้งที่เดลลี ฮัท

เที่ยวอินเดีย กรุงเดลลี ย่ำแดนภารตะ ตอนที่ 2 ชอปปิ้งที่เดลลี ฮัท

เย็นวันศุกร์ ได้เวลาออกไปชมเมืองเดลลี  ตั้งใจจะพาไปชอปปิ้งค่ะ ถ้าต้องการชอปปิ้งสินค้าหลากหลายต่อรองราคาได้ อ่านต่อ …

เที่ยวอินเดีย กรุงเดลลี ย่ำแดนภารตะ ตอนที่1

เที่ยวอินเดีย กรุงเดลลี ย่ำแดนภารตะ ตอนที่1

เดินทางมาที่กรุงเดลลี สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอินเดีย คราวนี้ มีเวลามากกว่าทุกครั้ง จะพาไปเที่ยวหลายที่ อ่านต่อ …